SÂN TEAM-BUILDING 1

 Hoạt động Team building phát triển kỹ năng, gắn kết nhân sự.